Om de kwaliteit te waarborgen zijn er door de overheid  kwaliteitseisen opgesteld waaraan wij moeten voldoen. De inspecteur van de GGD voert namens de gemeente jaarlijks een controle uit of Mamaloe zich aan de kwaliteitseisen houdt op het gebied van:

  • veiligheid en gezondheid van de kinderen;
  • opleiding en deskundigheid van het personeel;
  • pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling);
  • betrokkenheid en inspraak van de ouders;
  • omgangstaal (in principe Nederlands);
  • afhandeling van klachten.

Een inspectiebezoek vindt onaangekondigd plaats. Tijdens dit bezoek observeert de inspecteur en stelt zij vragen aan pedagogisch medewerkers. Zij kijkt of de pedagogisch medewerkers volgens het pedagogisch beleid werken.

Van dit inspectiebezoek wordt een inspectierapport opgemaakt. De laatste rapporten zijn hieronder in te zien:

Wist u dat ... Mamaloe een open deurbeleid voert