Vacature flexibele pedagogisch medewerker

Wij vragen:

een flexibele houding
goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen
pedagogische kennis van de ontwikkelingsfasen van kinderen van 0-4 jaar
een SPW 3 of 4 diploma en/of een hbo-opleiding
creativiteit
een oplossingsgericht denkvermogen
betrokkenheid bij gezinnen en de organisatie
openstaan voor verdieping in jouw vakgebied d.m.v. scholing

Wij bieden:

een uitdagende baan in een kleinschalige, liefdevolle en warme organisatie
een werkplek waar we van en met elkaar blijven leren en ontwikkelen
salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO kinderopvang
ruimte voor ideeën en initiatieven
uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden door middel van scholing
"Thuis bij Mamaloe & Een verlengstuk op thuis" - Kindercentrum Mamaloe is een kleinschalige, warme en betrokken organisatie waarbij ouders en kinderen centraal staan. Wij bieden een verlengstuk op thuis en werken recht vanuit ons hart met een hoge continuïteit aan pedagogisch medewerkers. Wij zijn op zoek naar een pedagogisch medewerker die dezelfde passie deelt. Ben jij die sprankelende flexibele pedagogisch medewerker met een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Weet jij zowel je eigen talenten als die van de kinderen te benutten? En ben jij in staat om te werken met jonge kinderen, hen een veilige plek te bieden en ieder kind als uniek individu te zien? Dan is deze vacature wellicht op jou van toepassing.
Durf jij de uitdaging aan om je te ontwikkelen binnen een kleinschalige organisatie waarbij betrokkenheid en binding in een hoog handel staan en voldoe je aan de bovenstaande criteria? Dan zien wij jou motivatiebrief en cv naar info@mamaloe.nl graag tegemoet. Vervolgens word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek om nader kennis met elkaar te kunnen maken. Dit gesprek vindt plaats in combinatie met een meeloopochtend/middag.

Beleidsregels

Stage vacatures:

Binnen kindercentrum Mamaloe is er de mogelijkheid gecreëerd om op iedere groep een stagiaire te begeleiden. Er zijn momenteel 4 groepen, waarvoor wij de mogelijkheid kunnen bieden voor maximaal vier stagiaires (afhankelijk van hun stagedagen). Er worden stageplekken aangeboden voor stagiaires met een BOL of BBL opleiding vanaf het 2e leerjaar op niveau pedagogisch werk 3 en 4 of hoger.

Als kindercentrum Mamaloe streven we ernaar

Minimaal 1 keer per 14 dagen met de stagaire een begeleidingsgesprek te voeren waarin het functioneren van de stagiare centraal staat.
Met de student de uitgevoerde activiteiten en opdrachten van de de opleiding te bespreken en voorzien van een paraaf.
Dat de praktijkopleider de student helpt inzicht te krijgen in doelstelling, werkwijze en organisatie van de instelling.
Het afstemmen van de activiteiten op de exameneisen.
Het melden van langdurig verzuim.

Wat wordt er verwacht van de stagiaires

Dat zij deelnemen aan alle activiteiten, die ten doel hebben een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling als pedagogisch medewerker, zoals teamvergaderingen en activiteiten (aangegeven door de stagebegeleider).
Wist u dat ... de belastingdienst een groot deel van uw opvangkosten vergoedt