Thuis bij Kindercentrum Mamaloe

De kracht van Kindercentrum Mamaloe is de kleinschaligheid.
Er wordt veel waarde gehecht aan betrokkenheid tussen ouders/opvoeders, kinderen en pedagogisch medewerker. De lijnen zijn kort waardoor ouders/verzorgers de pedagogisch medewerkers die hun kind(eren) opvangen goed kennen en waardoor zij weten bij wie zij terecht kunnen.
Wilt u meer weten?

Kindercentrum Mamaloe biedt kinderopvang aan in de leeftijd van 0 tot 4 jaar (in de vorm van verticale groepen) in een warme huiselijke omgeving, die binnen bestaande mogelijkheden zoveel mogelijk wordt aangepast aan de wensen van ouders. Dit doet kindercentrum Mamaloe omdat zij van mening is dat het een voorrecht is om te mogen zorgen voor het kostbaarste bezit van een ouder. Dat wil zij met hart en ziel doen. De missie van Kindercentrum Mamaloe is dat alle bevolkingsgroepen uit de samenleving mogen van opvang genieten en voor ieder kind wil zij zich 100% inzetten.

De pedagogische medewerkers zijn nauw betrokken bij de opvoeding en eventuele bijzonderheden die spelen in het gezin. En bieden ondersteuning waar nodig. Edmé ontmoet alle aspirant-ouders/opvoeders zoveel mogelijk persoonlijk. Bij vragen, opmerkingen of calamiteiten kan er persoonlijk overlegd worden met de medewerker. Wanneer nodig kan de werknemer contact opnemen met Edmé. U kunt erop rekenen dat er direct gehandeld wordt.

De communicatie vindt plaats tijdens de breng en haalmomenten. Dit noemen wij een overdracht”. Van u als ouder horen de pedagogische medewerker graag hoe het met uw kind gaat en of de bijzonderheden zijn waar gedurende de dag eventueel rekening mee gehouden moet worden. Maar bijvoorbeeld ook hoe het weekend is geweest, dit geeft de pedagogisch medewerker de gelegenheid om dieper in te gaan op verhalen die een kind die dag verteld. Gedurende de (opvang)dag van uw kind bieden wij u als ouder de gelegenheid om telefonische contact op te nemen met de groep om te vragen hoe het met uw kind gaat. Wanneer de pedagogische medewerker iets met de ouders willen overleggen wat niet tot de haalmoment kan wachten zullen zij contact met u opnemen. Aan het eind van de dag krijgt u een mondelinge overdracht. Tijdens deze overdracht verteld de pedagogische medewerker hoe de dag van uw kind verlopen is. Wat hij/zij gedaan heeft, hoe hij/zij gegeten, gedronken en eventueel geslapen heeft en of er bijzonderheden zijn.

 

Veilig en geborgen

Zoals het klokje thuis tikt.
Liefde, respect en geborgenheid vormen de basis voor zelfvertrouwen en -ontplooiing. Elk kind verdiend een warm nest, ook als het niet thuis is.
Wilt u meer weten?

Bij Kindercentrum Mamaloe voelen de kinderen zich thuis. Nadat na binnenkomst afscheid is genomen van papa of mama, helpen we de kinderen individueel op gang met hun dag, Aan tafel bijvoorbeeld, met puzzelen, kleuren of boekjes kijken…..of knuffelen, poppen of het kinderkeukentje.

Om 9:00 uur begint het dagprogramma en gaan we samen aan tafel. We zingen liedjes of  luisteren naar een verhaal en eten samen daarna fruit. We stimuleren de actieve inbreng van elk individueel kind, zodat het niet alleen zichzelf leert kennen, maar ook zijn plekje in de groep.

Ook lichamelijk verzorging vinden we erg belangrijk. We geven positieve aandacht bij het verschonen en aan- en uitkleden en helpen bij de zindelijkheidstraining. En ook handjes wassen, haartjes kammen, snotneusjes afvegen en voeten vegen horen daarbij.

Wendagen

Een belangrijk en spannend moment voor u als ouder...
Iedere ouder kent het gevoel als je voor het eerst je kind wegbrengt. Zal je kind gaan huilen? En hoe voel je jezelf straks? Bij Kindercentrum Mamaloe bieden we een wen periode, om te wennen aan de kinderopvang.
Wilt u meer weten?

Iedereen moet even wennen aan de kinderopvang

Een kind kan zich alleen gelukkig voelen en plezier hebben in een omgeving waar het zich thuis voelt. Door de omgeving waar het zich bevindt te leren kennen, zich veilig te voelen zal een kind zich vertrouwd voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Mamaloe creëert deze vertrouwde omgeving door vooral veel rust te bieden. Het kind zal ruimschoots de tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe omgeving en wordt hierbij geholpen door de vertrouwde gezichten van zijn eigen pedagogisch medewerkers.

Tijdens de wen periode kunnen kinderen samen met hun ouders op een rustige en prettige manier samen kennis maken met de nieuwe omgeving. Zij hebben de tijd om Mamaloe te leren kennen en zich er thuis te voelen.

In aanloop naar de wen momenten  krijgt u een intake gesprek. Tijdens dit gesprek vertellen wij u onder meer wat u precies mee moet nemen en waar u wordt verwacht. Ook vertellen wij u welke voorbereidingen u thuis al kunt treffen.

Wanneer kun je komen wennen?

De kinderen komen wennen op de dagen dat zij geplaatst zijn. We nemen even als voorbeeld een drie daagse plaatsing op maandag dinsdag donderdag. De wen periode is dan als volgt:

 • de eerste plaatsingsdag 2 uurtjes,
 • de tweede plaatsingsdag een halve dag,
 • de derde plaatsingsdag tot het einde van de middag,
 • de vierde plaatsingsdag is de eerste hele dag.

Uit ervaring blijkt dat ouders het vaak moeilijk vinden hun kind voor de eerste keer naar een kinderdagverblijf te brengen. Mamaloe heeft daar alle begrip voor en zal er alles aan doen ouders en kind zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen.

Als blijkt dat de regulieren wen periode te kort is voor ouder en/of kind zullen er vervolg afspraken gemaakt worden.

Tijdens het verblijf bij Mamaloe, dus ook tijdens de wen periode, hebben ouders de mogelijkheid gedurende de dag contact op te nemen met de leidsters van de groep om te horen hoe hun kind zich voelt.

Wen dagen

Een belangrijk en spannend moment voor u als ouder/verzorger en uw kind.

Voorafgaand aan de eerste opvangdag spreken we 2 zogenaamde ‘wen momenten’ af. De naam zegt het al: het kind went vast wat aan een andere omgeving, geluidjes, geurtjes, kleurtjes en gezichten. Dit is spannend maar vooral mooi moment voor u en uw kindje.

Tijdens het eerste wen moment blijft u er als ouder/verzorger bij. Tenzij u het gevoelsmatig aandurft om uw kindje eventjes los te laten, dit gaat uiteraard in overleg. Het eerste wen moment duurt van 9:30 uur   tot ongeveer 12:00 uur , heeft u behoefte aan andere tijden is dit in overleg altijd mogelijk. Wij stemmen de wen momenten compleet af op wat de wensen en behoefte zijn van uw leefritme.

Het tweede wen moment duurt iets langer, Uw kindje maakt een eet en slaapmoment mee. Dit ter voorbereiding op de eerste officiële opvangdag. Tijdens het tweede wen moment is het de bedoeling dat u uw kindje eventjes loslaat, voor veel ouders een spannend moment. Mocht het een wens zijn dat wij telefonisch contact met u houden over hoe alles gaat, is dit uiteraard mogelijk. U mag zelf natuurlijk ook altijd meerdere keren, bellen om te vragen hoe het gaat.

Voeding & Luiers

Aandacht voor gezondheid en verzorging
We besteden volop aandacht aan gezonde voeding. Hierbij wordt u als ouder/verzorger heel nauw bij betrokken. U kunt aangeven wat voor een voedingskeuzen u als voorkeur heeft.
Wilt u meer weten?

Kinderen van vier maanden en ouder krijgen ’s morgens (gepureerd) fruit en een beker appelsap. De lunch bestaat uit brood (met op de eerste boterham hartig beleg en op de tweede en derde hartig of zoet). Kinderen kiezen geheel op eigen wijzen hun beleg uit. Zo leren zij ook aangeven wat ze welen niet willen eten. Uiteraard rekening houdend met de wensen en behoefte van u al ouder/verzorger.

’s Middag krijgen ze diksap en de keuze uit bijvoorbeeld een soepstengel, rozijnen, tarwe biscuit. Als het erg warm is een waterijsje met toestemming van u als ouders/verzorger. Om 16:30 uur bieden wij een warme maaltijd aan die de eigenaresse zelf dagelijks klaar maakt. Op feestelijke dagen worden er altijd speciale feestelijke maaltijden geserveerd.

Als kinderen vanwege een geloofsovertuiging van hun ouders/verzorgers bepaalde dingen niet mogen eten, houden wij daar rekening mee. Datzelfde geldt natuurlijk voor kinderen die vanwege bijvoorbeeld een allergie bepaalde (voeding)stoffen niet tot zich mogen nemen.

Als een kind borstvoeding of poedermelk krijgt, dan kunt u voeding meegeven voor tenminste 1,5 dag. Dit in verband met het eventuele morsen van melk en met de kans dat het kind later dan verwacht kan worden opgehaald.

De lunch de luiers zitten bij de uurprijs inbegrepen.

Een warme, vers bereide maaltijd

Een extra service die we zonder aanvullende kosten aanbieden. Dat is goed geregeld!
Op Mamaloe bieden wij een warme, vers bereide maaltijd aan. Dit biedt tal van voordelen. Zo krijgt uw kind aan het eind van de middag al een groot deel van de dagelijkse benodigde vitaminen en voedingsstoffen binnen voor een gezonde ontwikkeling.
Wilt u meer weten?

Prettig, want dan kunt u thuis volstaan met een makkelijk hapje. U hoeft dus niet met een moegespeeld kind in de weer om er nog een bord warm eten in te krijgen. Zo verloopt de avond een stuk rustiger. Het is overigens voedingstechnische geen enkel probleem als je kind s’avonds nogmaals thuis eet.

Zien eten….

De nadruk ligt bij ons op vers & gezond met een stuk vlees, worst, vis of visstick. Het is mooi om te merken dat ook ‘moeilijke eters’ zich spelenderwijs aan alles wagen. Zien eten doet eten. Ook hier zie je dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en het meeste van elkaar leren. Als je vriend lekker zit te smullen, wil je het ook proberen. Zelf als je thuis echt geen spinazie eet.

Dankzij deze service komen kinderen op een speelse manier op jonge leeftijd in aanraking met ‘ander eten’ Het vroeg wennen aan diverse gerechten is goed voor de smaakontwikkeling en het eetgedrag.

Zie ook onze pagina “Warme Maaltijd

Betrokkenheid ouders

Hoe meer wij weten van uw kindje, hoe beter wij kunnen aansluiten thuis.....
Wederzijdse betrokkenheid en vertrouwen is de basis van een stevig fundament en betrokkenheid van ouders vinden we fantastisch en noodzakelijk. Want hoe meer contact en overleg tussen ons en de ouders, hoe beter wij kunnen aansluiten op thuis.
Wilt u meer weten?

Hoe meer wij weten van uw kindje, hoe beter we hen kunnen begeleiden. Omgekeerd willen ouders altijd graag weten hoe hun kinderen hun tijd bij Kindercentrum Mamaloe ervaren en wat zij voor ontwikkeling doormaken. De wederzijdse betrokkenheid en vertrouwen vormt een stevig fundament. Dat uit zich in bijvoorbeeld.

 • Een warme overdracht tussen ouder en pedagogisch medewerker bij het halen en brengen van uw kind.
 • De oudercommissie die activiteiten zoals de dag van de pedagogisch medewerker organiseert.
 • Thema- avonden voor ouders waarbij we gastsprekers uitnodigen
 • 10- minutengesprekken.

Zie ook onze pagina “Oudercommissie”

Kwaliteit en veiligheid

Kindercentrum Mamaloe hecht grote waarde aan de kwaliteit van de kinderopvang. Hiermee dragen wij bij aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.
Wilt u meer weten?

Naast een goede opvang en begeleiding van de kinderen, zoals op andere pagina’s beschreven, hechten wij grote waarde aan de veiligheid.

Een kind ontwikkelt zich door zijn grenzen te verkennen en te verleggen. Een kind is nieuwsgierig en wilt alles om zich heen ontdekken. Als kinderen ouder worden, leren ze wat wel en niet mag en wat wel en niet gevaarlijk is. Hierbij is het leren, herhalen en corrigeren een  taak van de pedagogisch medewerker.

Voor de pedagogisch medewerker is het onmogelijk om elke minuut van de dag alle kinderen in de gaten houden en daarom is een veilige omgeving van groot belang.

Veiligheid en gezondheidsmanagement

Het voorkomen van ongelukken en ziekte.
Veiligheid en hygiëne zijn bij ons zeer belangrijk. Zo beperken we het risico op ongelukken en ziekte. We leren de kinderen bijvoorbeeld al vroeg dat het belangrijk is om op te ruimen en handen te wassen. Kinderen vinden het allemaal prachtig - vooral als we erbij zingen.
Wilt u meer weten?

Veiligheidsmanagement

In een omgeving waar kinderen experimenteren en ontdekken heeft veiligheid een heel dynamisch karakter. Het gedrag van kinderen in relatie tot de omgeving staat dan ook centraal in ons veiligheidsmanagement.

Jaarlijks brengen wij alle mogelijke risico’s in kaart zodat deze tot een aanvaardbaar minimum worden gereduceerd en de kans op ernstig letsel voorkomen kan worden.

Deze veiligheidsrisico inventarisatie (RI&E) wordt jaarlijks gecontroleerd door een inspecteur van de GG&D, dit kan door inzage in de verslaglegging, maar ook door het interviewen van de pedagogisch medewerkers. Het veiligheidsrisico inventarisatieverslag ligt ter inzage op kantoor.

Gezondheidsmanagement

Gezondheid kan vanuit verschillende perspectieven worden bekeken. Maar over één ding is men het doorgaans eens: naarmate kinderen jonger zijn, zijn ze kwetsbaarder.

Bij kindercentrum Mamaloe staat het beperken van gezondheidsrisico’s centraal. Dit doen we door:

 • overdracht van ziektekiemen zoveel mogelijk te voorkomen.
 • het binnen- en buitenmilieu op gezondheidsrisico’s te monitoren.
 • snelle signalering van een behoefte voor medisch handelen.

Kinderen in een kinderdagverblijf lopen nu eenmaal een verhoogd risico op infectieziekten. Niks abnormaals of ernstig, maar we doen er wel alles aan om dat te verkopen. Zo worden meubels, speelgoed, keuken, en sanitair dagelijks ontsmet, net als flessen en spenen.

We werken conform de officiële hygiënecode voor kinderdagverblijven (HACCP), die ook bepaald dat ouders hun kinderen een eigen fles of tuitbeker, slofjes en eventueel een slaapzak of speen mee moeten geven. Vanuit dezelfde gedachte zijn bij het eten de slabbetjes standaard.

Maatregelen ter bevordering van veiligheid en hygiëne

Ons veiligheid- en hygiënebeleid voldoet aan alle wettelijke en gemeentelijke eisen. We worden elk jaar onaangekondigd bezocht door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), die ons controleert en haar bevindingen vastleg in een openbaar inspectierapport.

Enkele maatregelen die wij treffen ter bevordering van de veiligheid- en hygiënebeleid:

 • Van ieder kind zijn we in het bezit van een kopie van het inentingsbewijs.
 • Onze pedagogisch medewerkers zijn allen in bezit van een BHV- en EHBO- diploma, toegespitst op kinderen.
 • Elk jaar doen wij een risico-inventarisatie op basis waarvan we verbeterpunten posten en uitvoeren.
 • Elk bedrijfshulpverleningsplan wordt minstens een keer per jaar geoefend.
 • Onze brandblusapparatuur is goedgekeurd en wordt jaarlijks officieel gecontroleerd.
 • Op alle deuren zijn strips bevestigd die voorkomen dat kinderen er met hun vingers tussen komen.
 • Alle wandcontactdozen zijn hoog gepositioneerd en geaard of afgeschermd.
 • Er geldt een algehele mobieltelefoon en rookverbod en ook buiten bellen of roken onze medewerkers nooit in het bijzijn van de kinderen.

Ziektebeleid

Een ziek kind verdiend extra aandacht.
Zieke kinderen zijn bij hun eigen ouder/verzorgers het beste af. Ouders/verzorgers vragen we om hun verantwoordelijkheid te nemen. Is of wordt uw kindje ziek, dan vragen wij u om uw kindje zo spoedig mogelijk op te komen halen. Dit doen wij omdat het fijner is voor uw kindje om thuis te zijn en tevens voor de veiligheid van al onze andere kindjes.
Wilt u meer weten?

Safety first- in het belang van alle kindjes

Een ziek kind verdient extra aandacht en zorg. Die kunnen wij hun niet bieden. Wij leggen de grens bij een lichaamstemperatuur van 38,5 graden en/of open blaasjes, zoals bij een koortslip, waterpokken of krentenbaard, waarbij we kijken naar de gemoedstoestand van het zieke kind.

Als in een opvanggroep een kinderziekte heerst, dan stellen we daar alle ouders zo snel mogelijk – door middel van een memo – van op de hoogte.

Mocht u merken dat uw kindje s’morgen niet helemaal fit is en heeft u bijvoorbeeld medicijnen gebruikt, waarderen wij het enorm als dit gemeld wordt. Dit zodat wij de temperatuur en het functioneren van uw kindje goed in de gaten kunnen houden en u als ouder op de hoogte kunnen stellen van eventuele veranderingen van het welzijn van uw kind.

Tevens worden alle kinderen alledaags nauwlettend in de gaten gehouden. Wij controleren altijd bij verschoon momenten of er geen afwijkende en opvallende dingen zijn, zoals hele harde of zachte ontlasting, vlekjes, blaasjes of open wondjes. Mochten wij twijfelen over het welzijn van uw kindje, dan temperaturen wij hem of haar om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van koorts. Mochten wij gedurende de dag merken dat u kindje niet helemaal naar behoren functioneert zullen wij dit met u persoonlijk overleggen.

Vier ogen principe

Twee extra ogen of oren op ieder kind.
Er mag altijd een volwassene meekijken of meeluisteren bij een pedagogisch medewerker.
Wilt u meer weten?

De wet en regelgeving voor kinderdagverblijven wordt elk jaar gecontroleerd en zo nodig aangescherpt door de GGD. Zo moeten wij bijvoorbeeld voldoen aan het vierogenprincipe. Hoe wij dit doen, is afhankelijk van de mogelijkheden van de locatie en de afspraken die hierover gemaakt worden met de oudercommissie. Kindercentrum Mamaloe voldoet aan alle kwaliteitseisen die de GGD stelt, dit kunt u terug lezen in onze jaarlijkse inspectierapporten.

Het vierogenprincipe garandeert de mogelijkheid dat er, naast de pedagogisch medewerker, nog een andere volwassene meekijkt of -luistert. Afspraken worden vastgelegd en besproken met de leden van de oudercommissie. Bij ons gaat het om de volgende punten:

 • Bij Kindercentrum Mamaloe zijn er op de groepen babyfoons aanwezig.
 • Bij kindercentrum Mamaloe wordt een zeer selectief personeel- en stagebeleid gevoerd.
 • Bij kindercentrum Mamaloe worden alleen stagiaire van niveau 3 en 4 ingezet.
 • Bij kindercentrum Mamaloe wordt bij alle groepen een open deuren beleid gevoerd.
 • Bij kindercentrum zijn de verschoonruimten gesitueerd op of zichtbaar vanaf de groep.
 • Bij Kindercentrum Mamaloe beschikt iedere medewerker over een recente VOG-verkaring en is     ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
 • Bij Kindercentrum Mamaloe heerst een open aanspreekcultuur.
 • Bij Kindercentrum Mamaloe lopen kantoormedewerkers regelmatig de groepen binnen voor diverse zaken.
 • Bij Kindercentrum Mamaloe worden regelmatig oudergesprekken georganiseerd.
 • Bij Kindercentrum Mamaloe bestaat de mogelijkheid om gedurende de hele dag kinderen te brengen en te halen.
 • Bij Kindercentrum Mamaloe is oprichtster Edmé dagelijks volop aanwezig om de kwaliteit te      bewaren.

Overleg over onze normen en waarden..

Waarden zijn heel persoonlijk..
Het eigen maken van normen en waarden is voor de ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Zowel binnen als buiten de groep zullen zich op dit gebied veel leermomenten voordoen.
Wilt u meer weten?

Door de reacties van onze pedagogisch medewerkers, op bepaalde situaties, leren kinderen wat wel en wat niet goed is. Wij hechten dan ook veel waarde aan een juiste voorbeeldfunctie.

Onder waarden verstaan wij meer of minder bewuste gemeenschappelijke opvattingen over wat goed of fout is. Waarden betreffen opvattingen over wat mensen belangrijk, mooi of juist vinden en wat zij daarover denken, voelen, zeggen.

Onder normen verstaan wij verwachtingen over hoe men zich behoort te gedragen (dat wat gewoon is). Normen gelden als maatstaf waarnaar het gedrag van mensen wordt gemeten.

Normen vloeien voort uit waarden. Waar kinderen met elkaar spelen en samenwerken zijn regels en normen noodzakelijk, dus ook bij Kindercentrum Mamaloe. De verwachtingen naar kinderen wat betreft het naleven van regels en normen is uiteraard verbonden aan leeftijd en ontwikkelingsfase.

Het doel van het hanteren en naleven van waarden en normen is: een sfeer te scheppen waarbij iedereen zich veilig, vertrouwd en prettig voelt: kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers. Door onderscheid te maken tussen gewenst en ongewenst gedrag in de groep worden normen en waarden vertaald naar algemeen geaccepteerd gedrag en regels.

Onder gewenst gedrag in de groep verstaan wij het gedrag waarbij kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers  zich aan de groepsnormen en regels houden, waardoor de sfeer positief beïnvloed wordt en de veiligheid gewaarborgd. Voorbeeld: bij ruzie, luisteren naar elkaar.

Wist u dat ... Mamaloe uitsluitend met automatische afschrijvingen (incasso) werkt