Kindercentrum Mamaloe staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en heeft een uniek registratienummer.

Dit registratienummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

  • Kinderdagverblijf LRK nummer 908708245
  • NSO Kleine Mamaloe LRK nummer 151680383
Wist u dat ... Mamaloe eventuele klachten serieus neemt