Kindercentrum Mamaloe staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en heeft een uniek registratienummer.

Dit registratienummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

  • Kinderdagverblijf LKR nummer 908708245
  • NSO Kleine Mamaloe LKR nummer 151680383
Wist u dat ... u onze prijslijsten ook kunt downloaden