Klachten en privacy

Open vizier en stichting klachtencommissie kinderopvang.

We doen er alles aan om een relatie met de ouders  (en hun kinderen) op te bouwen waarin zij zich bij klachten of andere ongenoegen niet geremd voelen deze – in alle openheid – te bespreken met onze leidsters, beleidsmedewerkers of directrice.

Vrijwel altijd komen we er samen dan wel uit. Mocht dat toch niet zo zijn ( iets dat tot dusverre nog nooit is voorgekomen), dan kunnen wij contact opnemen met het geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Meer informatie over de geschillencommissie staat op www.degeschillencommissie.nl

 

Wist u dat ... Mamaloe verschillende opvangvormen biedt