Kindercentrum Mamaloe is niet zomaar een kinderdagverblijf, wij werken als een gepassioneerd en vakkundig team nauw samen met de ouders/verzorgers, kinderen en aanvullende organen zoals bijvoorbeeld het consultatiebureau. Wij zijn ons er erg goed van bewust dat wij dagelijks verantwoording en zorg dragen voor het kostbaarste bezit van u, namelijk uw kind.
Wij benaderen zoveel mogelijk de thuissituatie. U kunt uw wensen en behoefte aangeven en wij spelen daarop in. Dit biedt structuur en regelmaat voor u als ouder/verzorger en uw kind. In combinatie met vaste pedagogisch medewerkers kunnen wij voor uw gezin een echte aanvulling zijn op thuis.

We houden rekening met voedingsgewoonten, slaapritme, buitenspelen, het stimuleren van ontwikkelingsgebieden 0-4 jaar, uitjes en eigenlijk alles wat u zich maar kunt bedenken wat betrekking heeft op uw dagelijkse persoonlijke opvoeding.

We hanteren het Kijk peutervolgsysteem Dit helpt ons bij het volgen van de ontwikkelingen van een kind en bij het bewerkstelligen van een inhoudelijk goede overdracht naar de basisschool. We adviseren, observeren..... en we helpen ouders met opvoedkundige vragen.

We denken ruim: besteden niet alleen aandacht aan de christelijke feestdagen, maar ook aan bijvoorbeeld het suikerfeest. De grens trekken we bij de kaders van ons pedagogisch beleid.

Ook kindjes met een beperking vangen we op, afhankelijk van de aard en zwaarte. Eventueel vragen wij passende ondersteuning door een ziekenhuis aan. Ook als een kindje bijvoorbeeld een arm heeft gebroken, is opvang best mogelijk.

Kinderdagopvang op maat!

Mamaloe is zeer Flexibel in het opvangen van uw kinderen.
Met kinderopvang op maat kan u zelf de opvangtijden plannen, zonder vaste dagdelen of breng - en haaltijden. Afhankelijk van de opvangdagen die u nodig heeft maken wij afspraken voor de dagen waarop u alle vrijheid heeft zelf te plannen wanneer u opvang voor uw kind(eren) wilt reserveren.
Wilt u meer weten over kinderdagopvang op maat!?

Vaste opvang

Wij reserveren de opvangdagen waarvan u straks gebruik wil maken tot de vierde verjaardag.
Gegarandeerd plaats op de vaste groep met vaste dagen.

De opvang kan naar uw wens en behoefte worden ingevuld, indien de bezetting dit toelaat.

De openingstijden zijn op aanvraag vanaf 6:30 uur anders standaard van af 7:30 tot 18:00 uur.

De maandelijkse kosten voor de vaste opvang van uw kindje worden ongeveer 1 week voor het begin van de betreffende maand middels een automatische incasso van uw rekening afgeschreven.

Voorwaarde vaste opvang

Minimale afname is 1 dag per week.
Halve dagen opvang is mogelijk, mits de bezetting het toelaat.

- Halve dagen zijn mogelijk v.a. 07:00 uur tot 13:00 uur of v.a. 13:00 uur tot 18:00 uur (dit i.v.m ons dagritme.)

U geeft de belastingdienst een vast uren aantal per maand door , dit wijzigt praktisch niet, tenzij u andere dagen afneemt, u dient dit zelf te wijzigen in mijntoeslagen.nl.

- Een halve dag is 5,5 uur ongeacht ochtend of middag een hele extra dag opvang is 11 uur.
- Het ruilen van regulieren dagen is mogelijk in overleg indien de bezetting dit toelaat.
- Het ruilen van nationale feestdagen; denk aan kerst, oud en nieuw, koningsdag e.d. is achteraf niet mogelijk.
- Nationale feestdagen zitten bij de uurprijs inbegrepen, waardoor deze doorberekend worden.
- Het ruilen van zieke dagen is niet mogelijk.
- Voor het doorgeven van eventuele foutieve uren dan wel valse informatie aan de belastingdienst is Kindercentrum Mamaloe niet aansprakelijk. De eventuele boetes e.d aanslagen kunnen niet verhaalt worden op het kinderdagverblijf. U bent en blijf dus zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste informatie.

Flexibele opvang

Als u op een dag opvang zou willen hebben wanneer u normaal gesproken niet komt dan kan u altijd contact opnemen met kantoor om alsnog deze dag te plannen. Deze unieke opvangmethode maakt dat Mamaloe kinderopvang op maat zowel voor kind als ouder het perfecte adres is voor kinderopvang. Neem gerust contact met ons op voor vragen, een oriënterend gesprek of om een afspraak te maken samen met uw kind(eren)

Hiermee reserveert u de gewenste flexibele dagen per aanvraag. Bij afname van flexibele opvang vragen wij u rekening te houden met het tijdig doorgeven van uw opvang wensen voor de komende periode.

Hoe werkt flexibele opvang

Indien de bezetting het toelaat reserveren wij de dagen die u aan ons doorgeeft tot maximaal 3 à 4 weken vooruit.
Aanvraag reserveringen van dagen stuurt u per mail naar kantoor.

De opvang kan naar uw wens en behoefte worden ingevuld, indien de bezetting dit toelaat.

- Flexibele opvang is ook mogelijk in dagdelen v.a. 07:00 uur tot 13:00 uur of vanaf 13:00 uur tot 18:00 uur i.v.m. het dagritme.
De maandelijkse kosten voor de flexibele opvang van uw kindje worden voor en of achteraf middels automatisch incasso van uw rekening afgeschreven.

Voorwaarden flexibele opvang

Graag vernemen wij 4 weken van te voren per mail van welke dagen, breng - en maaltijden u gebruik wenst te maken, deze worden voor uw kindje gereserveerd en berekend, indien de bezetting dit toelaat. U kunt maximaal 3 à 4 weken vooruit doorgeven.


  • U kunt flexibele opvang niet vastzetten voor langere periode dit kan enkel bij vaste opvang. U dient ons elke keer te informeren van uw genodigden dagen/uren.

  • Indien u niet tijdig uw planning doorgeeft bestaat de kans dat er geen ruimte is voor uw kindje. Hier is Kindercentrum Mamaloe niet aansprakelijk voor.

  • Indien u geen planning doorgeeft en wel onaangekondigd uw kindje komt brengen, kan de toegang tot het Kindercentrum u geweigerd worden omdat de bezetting het niet toelaat. Hier is Kindercentrum Mamaloe niet aansprakelijk voor.

  • Het annuleren van en al opgegeven opvangdag, kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang per mail aan kantoor doorgegeven worden, daarna worden de geserveerde uren in rekening gebracht. Dit geldt voor normale en vakantie weken.

  • U dient elke maand achteraf de belastingdienst te wijzigen in de daadwerkelijk afgenomen uren. Heeft u flexibele opvang vooruit doorgegeven en wijzigt dit in meer uren dan de minimale afname per week, dan dient u deze wijziging eveneens aan te passen.

  • Voor het doorgeven van eventuele foutieve uren en dan wel valse informatie aan de belastingdienst is Kindercentrum Mamaloe niet aansprakelijk. De eventuele boetes e.d. aanslagen kunnen niet verlaat worden op het Kindercentrum. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste informatie.

  • Nationale feestdagen zitten bij de uurprijs inbegrepen, waardoor deze doorberekend worden.


Op het moment dat u de plaatsingsovereenkomst tekent, gaat u automatisch akkoord met bovengenoemde voorwaarden voor zowel de vaste en/of flexibele vorm van opvang.

Voorschoolse opvang

Voor ouders die vroeg moeten vertrekken van huis en niet zelf in de gelegenheid zijn hun kind naar school te brengen is het mogelijk om voorschoolse opvang af te nemen.
Wilt u meer weten over voorschoolse opvang?

Uw kind kan al vanaf 6.30 uur bij ons terecht! U kunt dan in alle rust en met een vertrouwd gevoel op weg naar uw werk. Kindercentrum Mamaloe zorgt ervoor dat uw kind op tijd op school komt. Zij kunnen bij ons rustig hun zelf meegebrachte ontbijt nuttigen en nog even spelen voordat zij naar school worden gebracht. Geen gestrest bij de ouders en bij de kinderen, maar een rustig begin van de dag.

Naschoolse opvang

Wanneer uw kinderen naar school gaan ontstaat er meestal de behoefte voor opvang buiten schooltijden. En uiteraard wil je dat die naadloos aansluit de goede zorg die je gewend was.
Wilt u meer weten over naschoolse opvang?

De na-schoolse opvang (NSO)

In plaats van alles onder de noemer Buitenschoolse Opvang (BSO) te plaatsen, maken we bij Mamaloe onderscheid in de verschillende opvang vormen.

Onze Naschoolse opvang (NSO) bestaat uit opvang na schooltijd en op dagen dat er geen les wordt gegeven (vakantie en studiedagen). Daarnaast kennen we nog Tussenschoolse opvang en onze unieke Handen in het Haar opvang.

Onze NSO sluit naadloos aan op de kinderopvang die je van ons gewend bent. Uiteraard zijn de kinderen nu wat ouder, zodat er ook aangepaste danwel uitgebreidere regels op de NSO gelden.

Openingstijden van de NSO

Onze openingstijden zijn afgestemd op de schooltijden van de scholen aangesloten bij de naschoolse opvang van Mamaloe.

Tijdens de reguliere vakanties is Mamaloe voor de naschoolse opvang de hele dag geopend vanaf 08:00 uur.  Bij de overige sluitingsdagen van de basisscholen gaat de naschoolse opvang open wanneer er voldoende kinderen zijn aangemeld.

Tijdens de schoolvakanties of andere sluitingsdagen van de school worden de kinderen door de ouders zelf naar de naschoolse opvang gebracht.

Mamaloe is 51 weken per jaar geopend. We zijn gesloten op alle officiële feestdagen en van 27 december tot 31 december van elk jaar. Mamaloe kent verder 2 studiedagen.

Naast de standaard sluitingstijd van 18:00 uur, bieden we flexibele openingstijden tot 18:30 uur. De kosten van flexibele opvang komen op de kosten van de standaard opvang.

Het ophalen van school

Voor sommige scholen geldt dat de kinderen lopend uit school komen. Zij worden gehaald en naar de naschoolse opvang gebracht door één van onze pedagogisch medewerkers.

Voor andere scholen wordt gebruik gemaakt van een busje. Op basis van het tijdstip van sluiting van de school zal bekeken worden hoe een kind wordt opgehaald voor de NSO.

Er worden uitsluitend kinderen opgehaald van scholen in Nieuw-Vennep.

We bouwen een band op met ieder kind

Op de NSO is veel minder behoefte aan een verzorgende taak dan bij de kinderopvang. Daar staat tegenover, dat er meer georganiseerd moet worden.

Kinderen in de NSO hebben behoefte aan gezelligheid, maar ook aan geheimen, eigen plekjes, elkaar en aan zelfstandigheid.

Onze NSO pedagogisch medewerkers bouwen met elk kind een vriendschappelijke band op. De kinderen krijgen daardoor het gevoel dat ze met alles naar de pedagogische medewerkers kunnen stappen.

Ze voelen zich thuis op de NSO

Op de NSO doen we ons best om actief te luisteren naar ieder kind. We gaan serieus in op wat een kind zegt en geven gehoor aan de wensen van het kind.

Wij proberen op die manier zoveel mogelijk aandacht te geven aan het individuele kind. Per kind wordt gekeken wat het wilt gaan doen.

Er zijn vaste ritmen zoals eten en drinken. Als de kinderen er zin in hebben mogen ze mee helpen met de tafel dekken of afruimen. Wij vragen eerst wie er mee wilt helpen.

Het is bij ons regel dat elk kind aan de beurt moet komen en dat elk kind zijn eigen beker en bord moet afruimen. Zo creëren wij ook een thuisgevoel omdat dit ook vaak thuis gebeurt.

De regels op onze Na-schoolse opvang

Op de Naschoolse opvang van Mamaloe dient ieder kind zich thuis te voelen. En daarvoor zijn dus ook een aantal regels nodig.

Onze pedagogisch medewerkers hebben de taak om een klimaat te scheppen waarin elk kind
... zich veilig voelt
... zich thuis voelt
... zich kan ontwikkelen
En daarom zijn er duidelijke regels gesteld, maar dat begint bij de normen en waarden.

Overleg over onze normen en waarden

Normen zijn regels over hoe mensen zich in het algemeen moeten gedragen. Over wat ze wel of juist niet mogen doen.

Waarden betreffen opvattingen over wat mensen belangrijk, mooi of juist vinden. En wat zij daarover denken, voelen, zeggen.

Waarden zijn heel persoonlijk. De pedagogisch medewerkers, en ook de ouders hebben onderling een verschillende kijk op wat belangrijke dingen zijn in het leven.

De een is gelovig en heeft vanuit dit geloof haar normen en waarden, de ander heeft vanuit een maatschappelijke stroming haar opvattingen over wat er wel en niet goed is. Dit maakt het niet eenvoudig om de kinderen eenduidige normen en waarden over te brengen.

Concreet betekent dit dat wij samen overleggen hoe we de kinderen het beste normen en waarden kunnen aanleren. Dit doen we door samen met de ouders te kijken wat zij belangrijk vinden en of we op dezelfde lijn zitten.

Schelden en vloeken wordt direct aangepakt

Over een aantal zaken dienen we op de NSO heel duidelijke regels te stellen. Schelden en vloeken is daar een goed voorbeeld van. Dit is absoluut verboden.

Het kan voorkomen dat een kind tijdens het spelen een vloek of scheldwoord laat ontglippen. Het kind wordt hierop meteen aangesproken.

Schelden tegen de leiding wordt direct gestraft. In beide gevallen wordt dit gemeld aan de ouder als deze het kind komt ophalen.

Pesten voorkomen en bespreken

Pesten komt op scholen helaas maar al te vaak voor. Op de NSO proberen wij daar dan ook duidelijke maatregelen tegen te treffen.

Pesten is het herhaaldelijk en langdurig psychisch en/of lichamelijk mishandelen van een of meerdere personen, die niet in staat zijn zichzelf te verdedigen. Op de NSO wordt pesten niet getolereerd.

Wat wij doen om pesten te voorkomen of te bestrijden:

Zorgen dat de sfeer op de groep goed is en goed blijft door bijvoorbeeld het organiseren van groepsactiviteiten: voorlezen uit prentenboeken/leesboeken over pesten en erover napraten.
Er worden geen kinderen voorgetrokken door de pedagogisch medewerkers, alle kinderen worden gelijk behandeld.
Als de pedagogisch medewerker door heeft dat de kinderen elkaar pesten worden ze bij elkaar geroepen en wordt uitgelegd dat pesten niet leuk is en dat je daarmee elkaar kan kwetsen.

Actieve houding tegen discriminatie

Discriminatie is een sociaal onrecht. Wij geloven dat vooroordelen, discriminerende uitingen en gedragingen, al dan niet bewust, een desastreuze invloed hebben op het leefklimaat binnen de gehele samenleving.

Wij zullen ons inzetten om alle vormen van vooroordelen en discriminatie op de NSO te bestrijden.

Binnen de NSO ligt in dat opzicht een belangrijke pedagogische taak. In onze opvoedingsstijl naar de ons toevertrouwde kinderen komt deze mening als vanzelfsprekend tot uiting.

Liever belonen dan straffen

Het is af en toe nodig om kinderen te corrigeren. De pedagogisch medewerker moet telkens een bewuste overweging maken of zij het gedrag zal negeren, een alternatieve oplossing zal zoeken of dat zij het gedrag zal corrigeren.

Vaak werkt het negeren van negatief gedrag gekoppeld aan het belonen van positief gedrag het beste.

Belonen is een vorm van stimuleren. Een beloning kan zijn: vriendelijke woorden, glimlachen, applaus, duim opsteken, een knipoog, een aai of schouderklopje. Positieve aandacht geven is ook belonen, bijvoorbeeld als kinderen leuk aan het spelen zijn.

Materiële beloningen kunnen af en toe (sticker e.d) maar moeten niet vanzelfsprekend zijn.

Consequent bij het straffen

Conflicten tussen twee kinderen lossen wij op door allebei de kinderen daarop aan te spreken.

Wij vragen ook wat er precies gebeurd is en geven de kinderen de kans om hun verhaal te doen. Daarna laten wij de kinderen hun excuses aan elkaar aanbieden.

Straffen is soms onvermijdelijk, bijvoorbeeld wanneer een kind een ander kind geslagen heeft. De straf houdt meestal in dat het kind rustig apart op de bank moet zitten. De duur van de straf zal binnen de tijdsbeleving van het kind passen.

Straffen heeft minder effect als er veel tijd is verstreken tussen de daad en de straf. Een goede straf heeft altijd een duidelijke verband met datgene wat gebeurd is.

De pedagogisch medewerker is consequent. Indien zij een kind waarschuwt, moet zij ervoor zorgen dat als het gedrag niet verandert de straf wordt uitgevoerd. Dit betekent dat de aangekondigde straf uitvoerbaar moet zijn.

We steunen de emotionele ontwikkeling

Een kind moet nog leren welke emoties een bepaalde situatie kan oproepen. Het is belangrijk dat een kind zijn behoeftes en verlangens kenbaar durft te maken.

We begeleiden de kinderen bij allerlei emoties en helpen de kinderen ze te benoemen.

Wij richten ons bijvoorbeeld op de volgende emoties:

Als een nieuw kind het eng vindt om in een groep onbekende kinderen zijn/haar weg te vinden.
Emoties die voortkomen uit de privé situaties -
Ruzies
Teleurstellingen wanneer het ene kind niet wilt spelen met wat het andere kind voorstelt.
Wij laten de kinderen zoveel mogelijk hierin hun eigen weg vinden, maar bieden steun zodra een kind hulp zoekt of wanneer we denken dat een kind met zijn emoties geen raad weet.

Dit doen wij door de kinderen vaak uit te leggen dat als een kindje misschien geen zin heeft om dat spelletje te spelen en dat het niet verplicht is om iets te spelen waarin hij/zij geen zin heeft.

Observatie van ontwikkeling en gedrag

Er worden geen structurele observaties gemaakt om de ontwikkeling van de kinderen te volgen. Dit gebeurt alleen als er problemen met een kind is of als we geen goed gevoel hebben.

Eén keer per jaar observeren we wel alle kinderen om erachter te komen of het kind het naar de zin heeft. Aan de hand van de uitkomst kunnen we naar behoefte van de ouders 10-minutengesprekken voeren.

Veiligheid door consequente regels

Wij proberen ervoor te zorgen dat er vaste vertrouwde pedagogische medewerkers aanwezig zijn waar het kind zich aan kan hechten.

Heel belangrijk is het zelfvertrouwen van het kind. Door het tonen van respect voor het kind en de eigen inbreng van het kind, kan het zelfvertrouwen vergroot worden.

We handhaven een consequente regelgeving en naleving daarvan. Dit betekent dat wij ingrijpen als een kind gevaarlijke toeren uithaalt die een gevaar voor zichzelf en voor andere vormt.

De pedagogische medewerker dient zich emotioneel betrokken te voelen bij de kinderen. Hierbij wordt dan ook een band van vertrouwen van het kind naar de pedagogische medewerker opgewekt.

Dit doen we door goed naar het kind te luisteren en het kind te laten weten dat je hem of haar begrijpt. Door veel te vragen tijdens het praten bijvoorbeeld "wat heeft je verdriet gedaan" of "hoe voel je je", tonen wij onze interesse en stellen het kind op zijn gemak.

De activiteiten op onze Na-scoolse opvang

De activiteiten op de Naschoolse opvang van Mamaloe zijn er op gericht dat de kinderen zoveel mogelijk thuis voelen. Kijk maar hoe onze dag er normaal gesproken uitziet.

Als de kinderen uit school komen is het belangrijk dat ze in een ontspannen sfeer worden ontvangen door bekende pedagogisch medewerkers.

Per groep van 20 kinderen zijn twee pedagogisch medewerkers aanwezig. Er is tijd en aandacht voor de verhalen en werkjes die de kinderen op school gemaakt hebben. Er móet niets en er mag veel op de naschoolse opvang.

Een programma gericht op de sociale ontwikkeling

Na een drink en eetmoment, begint het middagprogramma. Dit programma is gericht op de sociale ontwikkeling van het kind en de veiligheid van de kinderen op de groep.

Het programma bevat natuurlijk diverse momenten waaraan kinderen in de regel mee moeten doen. Maar buiten die momenten (bijv. de maaltijd) zijn de kinderen vrij in hun keuze wat te doen.

Er mag veel, maar niet alles

De keuze voor gezamenlijke of individuele activiteiten, voor creatieve werkjes of fantasiespel, is persoongebonden en wisselt per kind ook in de verschillende (leeftijd)fasen.

Er mag veel op de naschoolse opvang, maar kinderen zijn ook gebaat bij wat wel en niet mag bij Mamaloe. Zo wordt er op toegezien, dat een kind bijvoorbeeld niet uren achter elkaar met de computer bezig is en dat er wordt opgeruimd.

Enkele regels voor de kinderen bij Mamaloe zijn: een ander geen kwaad doen, jezelf niet in gevaar brengen, netjes met alle dingen omgaan.

Diversiteit tijdens schoolvakanties

Tijdens schoolvakanties is er natuurlijk meer tijd te vullen dan na school. Er wordt dan op de NSO een programma aangeboden, waarbij gezamenlijke spel, creatieve en individuele activiteiten zitten.

Naast dit programma hebben de kinderen natuurlijk voldoende gelegenheid tot eigen spelactiviteiten.

Wij streven ernaar om elke schoolvakantie ook een dagje buiten het kindercentrum door te brengen. Dit kan zijn in de vorm van een uitje naar een attractiepark, naar het strand of bos, een bezoek aan een museum, bioscoop etcetera.

Tussenschoolse opvang

Het is belangrijk dat u als ouder uw kind met een gerust gevoel op school achterlaat voor de middagpauze. Het is een moment van versterking en ontspanning van lichaam en geest. na een goede lunchpauze weer fris aan het middagprogramma beginnen.
Wilt u meer weten over tussenschoolse opvang?

Een verantwoorde begeleiding

Dat is gunstig voor schoolprestaties. Voor kinderen is het belangrijk dat ze het tijdens de lunchpauze naar hun zin hebben, dat er een gezellige en ontspannen sfeer is en ruimte om te spelen.

Het eten van gezonde voeding wordt gestimuleerd

Het overblijven is voor de kinderen een vrijetijdsmoment. Wij bieden de kinderen de mogelijkheid in alle rust en gezelligheid een broodje te eten. Op de tussenschoolse opvang willen we een bijdrage leveren aan gezonde gewoontevorming. Het eten van gezonde voeding wordt gestimuleerd liefst zo min mogelijk snoep en koolzuurhoudende dranken. Buiten spelen en bewegingsspelletjes worden gestimuleerd. Het gebruik van tv en computers proberen we tot een minimum te beperken.

Na het eten en drinken is er gelegenheid om te ontspanning

Voor de kinderen is er na het eten en drinken gelegenheid om te ontspannen, lekker te kletsen, te lachen, met vriendjes of alleen zijn. Als het weer het toelaat ook lekker even naar buiten. Bij slecht weer is er aanbod van speelgoed aanwezig. Kinderen kunnen puzzelen, een spelletje doen, knutselen of gewoon even lekker alleen spelen.

Groepsgrootte

Op de tussenschoolse opvang worden de groepen voor zover mogelijk op leeftijd ingedeeld. Dit is voor een deel afhankelijk van de groepsgrootte Bij kleine groepen (tot ongeveer 40 kinderen) blijven de kinderen gezamenlijk over in een groep. Bij grotere overblijfgroepen is er een onder- en bovenbouwgroep. Zeer grote overblijfgroepen zijn in meerder kleine groepen verdeeld over klaslokalen. De kinderen eten in een door school aangewezen ruimte. Dit kan een leslokaal of middenruimte zijn. Om 12:50 uur dragen de pedagogisch medewerker de kinderen weer over aan de leerkrachten van de school om uitgerust aan het middagprogramma te beginnen.

Overblijven is fijn als een kind ...

... rustig kan luchten met vrienden
... kan kletsen en chillen
... activiteiten binnen en buiten kan doen
... vrij kan spelen

Overblijven is niet leuk als ...

... er snel gegeten moet worden
... er niets mag
... er gepest wordt
... er niet ingegrepen wordt als er ruzie is

Kleuters

De kinderen uit de groepen 1 en 2 worden om 11:45 uur door de pedagogisch medewerker uit de klas gehaald en naar de klas gebracht waar zij gaan eten.

Per week wordt er in een andere klas gegeten. Op deze wijze is elke leerkracht een keer aan de beurt om het klaslokaal een uurtje af te staan aan de tussenschoolse opvang.  

In een gezellige en ontspannen sfeer wordt er gegeten en gedronken. Soms is een aansporing wel even op zijn plaats. Met te veel gekwebbel is het voor de aller snelste eters immers te lang wachten tot het startsein wordt gegeven om naar buiten te gaan.

Na controle of alles is genuttigd gaan de kleuters naar buiten, waar zij op hun eigen plein kunnen spelen. Om 12:45 uur worden de kinderen naar binnen gebracht, zodat zij tijdig in de klas zitten voor het middag gedeelte van de lessen.

Middenbouw

Kinderen van groep 3 wachten bij hun klaslokaal en worden opgehaald door onze pedagogische medewerker naar het lokaal waar wij eten Kinderen van groep 4 en 5 komen zelf naar het klaslokaal of de aula waar zij worden opgewacht door een pedagogisch medewerker. De kinderen zoeken hun plek in het lokaal op en natuurlijk gaan vriendjes en vriendinnetjes samen in groepjes zitten.

Soms is het nodig dat de pedagogisch medewerker voor het eten kinderen van plek laat verwisselen. Dit komt op dat moment de rust in de groep ten goede. 

Als alle broodtrommels, bekers of pakjes drinken zijn verorberd, gaan de kinderen naar buiten op het grote plein te spelen. Hier zijn tikspelletjes, voetballen en koppeltje duikelen favoriet. Maar ook touwtje springen, paardje spelen zijn voor de kinderen spelactiviteiten die worden gedaan.

Om 12:50 uur wordt de bel geluid en gaan de kinderen terug naar hun klas. De wachtende ouders met kinderen buiten het hek mogen dan ook naar binnen.

De bovenbouw

Groep 6 tot en met 8 heeft hun tussenschoolse opvang in het leslokaal. De kinderen kunnen kiezen waar zij hun broodje eten, lekker op de bank of gezellig met een aantal kinderen aan tafel. 

Na een gezellige lunch mogen de snelle eters al naar buiten om hun favoriete voetbal of trefbal spel te spelen. In deze groep krijgen de kinderen wat meer verantwoording om ook zelfstandig een binnen activiteit te doen.

Er wordt gebouwd met de Kappla blokken, een aantal kinderen doen spelletjes of, Knutselactiviteiten zoals tekenen, knippen en plakken, vingerhaken, breien en het luisteren van muziek is één van de mogelijkheden tijdens de tussenschoolse opvang. 

Om 12:50 uur krijgen de kinderen het teken om naar de klas te gaan en kunnen de wachtende kinderen buiten het plein naar binnen.

Verschillende mogelijkheden voor ouders

Mamaloe heeft verschillende contracten voor de tussenschoolse opvang. Van het afnemen van vaste dagen, of met gebruik van een strippenkaart.

Kinderen die ziek of afwezig zijn tijdens de tussenschoolse opvang dienen voor 10:00 uur bij Mamaloe te worden afgemeld. Kinderen die aanwezig zijn door het gebruik van een strippenkaart dienen voor 10:00 uur te worden aangemeld. Afmelden en aanmelden kan telefonisch of per email.

Kosten tussenschoolse opvang

De kosten voor de tussenschoolse opvang worden tot aan de grote vakantie berekend.

De maandelijkse kosten staan vermeld op onze prijslijst.

Aanmelden tussenschoolse opvang

Het aanmelden voor de tussenschoolse opvang gebeurt door middel van een inschrijfformulier verkrijgbaar op school of te downloaden via deze website onder het kopje contact.

Handen in het haar opvang

Met handen in het haar opvang spreek u echter niet ver van tevoren af op welke dag uw kind naar het kinderdagverblijf gaat.
Wilt u meer weten over handen in het haar opvang?

De kracht van handen in het haar opvang

U weet nog niet of dat maandagmiddag en woensdagochtend zal zijn. De afspraak over welke dagen maak je meestal per dag. Het betekend dus dat u op de dag zelf kunt beslissen of uw kind naar de kinderopvang gaat.

Het aanvraagproces

Het bieden van handen in het haar opvang is een arbeidsintensieve klus. Omdat per dag alle aanvragen beoordeeld moeten worden op de haalbaarheid. Zorg dus dat u precies weet hoe het aanvraagproces voor "handen in het haar" verloopt.

Ruimere openingstijden 24- uurs opvang

Handen in het haar opvang kan ook betekenen dat de openingstijden ruimer zijn. Of zelfs dat de kinderopvang s'nachts en in het weekend aangeboden wordt. Dergelijke 24-uurs opvang vindt u niet in elke plaats.

Is handen in het haar opvang duurder?

De kosten per uur van handen in het haar opvang liggen iets hoger dan de kosten van de reguliere opvang. De exacte kosten vindt u op de tarieven pagina.

Is er voor handen in het haar opvang een aparte groep?

Omdat wij met standaardgroepen werken, reserveren wij per dag bijvoorbeeld twee plekken voor handen in het haar opvang en flexibele opvang. Als de groepen niet vol zijn dan kunnen wij die dag meer kinderen flexibel inplannen op een groep. Zolang wij voldoen aan de regelgeving (maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker(ster) kunnen wij extra kinderen inplannen.

Wist u dat ... Mamaloe een open deurbeleid voert