Wat doen wij op de groep?

We willen jullie als ouders wat meer vertellen wat er zoal op de groep gebeurt. Al lijkt het dat uw kind ‘ alleen maar’ speelt bij Mamaloe, er gebeurd zoveel meer: Uw kind is aan het ontdekken, zich aan het ontwikkelen, maakt vriendjes/vriendinnetjes, leert nieuwe woordjes en heeft de hele dag vooral veel plezier.

Ieder kind doet dit op zijn/haar niveau. Spelenderwijs leren!

Wij willen graag dat kinderen zich uitgedaagd voelen en waar ze soms met klein materiaal kunnen spelen, of kunnen verven, maar ook rennen, huppelen en fietsen. Waar de poppen in bad worden gedaan of voor de fijne motoriek spelletjes aan tafel doen.

Voorbeelden van de activiteiten:

 • verdieping in verschillende thema’s
 • Stimuleren van fantasiespel d.m.v. vrij spelen
 • Individuele en groepsgerichte ontwikkeling activiteiten aanbieden
 • Samen spelen en werken
 • Stimuleren van zelfstandigheid
 • Ontplooien van creativiteit
 • Experimenteren van materialen
 • Taalontwikkeling d.m.v.kringgesprekken, praatplaten, rijmpjes en liedjes.
 • Leren uiten, benoemen en verwoorden
 • Verkennen van de wereld om hun heen
 • Grove motoriek door peutergym en dagelijks buitenspelen

Hoe wordt dit vormgegeven ?

Dit alles wordt op een speelse manier aangeboden gericht op de belevingswereld van het kind en verwerkt in de verschillende thema’s. De activiteiten worden op verschillende weekdagen aangeboden zodat alle kinderen regelmatig kunnen deelnemen aan een activiteit. De activiteiten bestaan uit bijvoorbeeld: knutselen, spelletjes spelen, liedjes zingen, ook lezen de pedagogisch medewerkers boekjes voor die bij het thema horen.

Er is ook aandacht voor de Nederlandse taal door voor te lezen en met elkaar te praten over het thema. Alle onderdelen van kleuren, tellen, lichaamsdelen, tegenstellingen, vormen, fijne en grove motoriek worden in het thema verwerkt.

Onderdelen in een thema kunnen zijn: thematafel (of thema kast), groepsversieringen, knutselen, attributen die bij het thema horen waar we over kunnen praten, (door benoemen van nieuwe woorden vergroten ze hun woordenschat). Nu denkt u vast: ja, maar mijn kind is nog maar pas 1,5 die heeft daar niets aan. Toch zien wij nieuwsgierige kinderen aan tafel klimmen om te zien wat er gebeurd en zo kunnen zij ook al nieuwe dingen horen, zien en voelen.

Praktijkvoorbeelden

Terwijl wij aan tafel zitten en een mooie sneeuwpop maken, komen er allerlei gesprekjes op gang, is een sneeuwpop warm of koud? Welke vorm is zijn buik? Welke kleur heeft zijn neus? Welke sneeuwpop is groter? Wat gebeurd er als de zon schijnt? Hoeveel sneeuwpoppen zie je?

Terwijl wij lekker zitten te plakken en te kletsen: zijn er al heel wat ontwikkelingsgebieden langs gekomen. We hebben geteld, de kleuren herkend, vormen benoemd, we hebben woordbegrippen als groter en kleiner besproken, oorzaak en gevolg, we zijn met kleine motoriek bezig. We maken sociaal contact en we zijn met taalontwikkeling bezig.

Boven alles zijn wij met de hele groep lekker aan het genieten van alle leuke activiteiten.

Wennen aan een andere omgeving

Je kind kan eraan wennen van tijd tot tijd even los te komen uit zijn dagelijkse omgeving. Hij zal leren zich vrij en veilig te voelen in een groepje met andere peuters. En onder de hoede van andere volwassenen (de vaste pedagogisch werkers) die zich in zijn situatie en gevoelens kunnen verplaatsen.

Tijdens de peuterochtend kan je kind spelen zoals hij dat zelf graag wilt. Hij kiest zijn eigen speelgoed uit en kan naar hartenlust bezig zijn met materiaal als klei en verf.

Je kind ontdekt zijn eigen mogelijkheden, zonder dat er ‘prestaties’ worden verlangd. Ook leert je kind met andere peuters te spelen, leert bijvoorbeeld iets af te staan en op zijn beurt te wachten zodat hij zich later gemakkelijker thuis zal voelen in de jongste groep van de basisschool.

Open deuren beleid

Interactie tussen groepen. We voeren een ‘open deurenbeleid: kinderen mogen op ontdekkingstocht. Ze gaan even weg bij hun stamgroep en kiezen zelf in welke ruimte ze spelen (en met wie). Alles natuurlijk onder toeziend oog van onze pedagogisch medewerkers.

Daarbij houden we uiteraard rekening met onder meer de leeftijd van de kinderen en de leeftijdsopbouw van de groep die ze verlaten en betreden. Trouwens niet alleen de kinderen vinden deze afwisseling leuk……dat geldt ook zeker voor de pedagogisch medewerksters.


Rode Groep

Kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
We vinden dat elk kind een positieve benadering verdient. Omdat die bijdraagt aan een positieve basishouding, een positief zelfbeeld en een stevig zelfvertrouwen.
Wilt u meer weten over deze groep?

Naast spelen bij Kindercentrum Mamaloe gebeurd er zoveel meer: Uw kind is aan het ontdekken, zich aan het ontwikkelen, maakt vriendjes/vriendinnetjes, leert nieuwe woordjes en heeft de hele dag vooral plezier. Ieder kind doet dit op zijn/haar niveau spelenderwijs leren! Wij willen graag dat kinderen zich uitgedaagd voelen en waar ze soms met klein materiaal kunnen spelen, of kunnen verven, maar ook rennen, huppelen en fietsen. Waar de poppen in bad worden gedaan of voor de fijne motoriek spelletjes aan tafel doen. voorbeelden van de activiteiten: - Verdieping in de verschillende thema's - Stimuleren van fantasiespel d.m.v. vrij spelen - Individuele en groepsgerichte ontwikkeling activiteiten aanbieden - Samen spelen en werken - Stimuleren van zelfstandigheid - Ontplooien van creativiteit - Expirimenteren van materialen - Taalontwikkeling d. m. v. kringgesprekken, praatplaten, rijmpjes en liedjes. - Verkennen van de wereld om hun heen - Grove motoriek door peutergym en dagelijks buitenspelen

Kindercentrum Mamaloe werkt met een vast dagritme

Kindercentrum Mamaloe werkt met vast dagritme waarbinnen gevarieerd kan worden. Zo weet een kind wat hem te wachten staat en waar het aan toe is. De pedagogisch medewerkers vertellen gedurende de dag wat er gaat gebeuren, leggen uit en stellen duidelijke grenzen. Dit doen zij aan de hand van dagritme kaarten. Op die manier worden kinderen voorbereid en zijn situaties overzichtelijk. Gedurende de dag zijn er verschillende eet -en drinkmomenten. De pedagogische medewerkers eten met de kinderen mee. De kinderen worden zoveel mogelijk betrokken bij de keuze van hun broodbeleg. Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau mag een kind zelf zijn boterham smeren met kinderbestek. De wens van wat het kind wil eten en of drinken heeft betrekking op het stukje veilig ontwikkelen als individu welke eigen keuzes kan en mag maken. De kinderen die slapen op het kinderdagverblijf hebben zoveel mogelijk een eigen bedje. Die biedt veiligheid. wanneer dit gewenst is kan een kind een knuffel en/of speen van thuis meenemen. Als een kind geen knuffel heeft bieden wij hem/haar de gelegenheid een knuffel van het kinderdagverblijf uit te kiezen. De pedagogisch medewerkers kondigen aan wanneer het bedtijd is, zo worden de kinderen voorbereidt op wat komen gaat. Ieder kind wordt persoonlijk welterusten gewenst. Wanneer er opgemerkt wordt dat een kindje moeite heeft met het in slaap vallen blijven de pedagogisch medewerkers erbij tot het kindje in slaap gevallen is.

Kindercentrum Mamaloe past zich zoveel mogelijk aan de thuissituatie aan

Wij gaan uit van een positieve, liefdevolle benadering. Dat houdt onder andere in dat ieder kind persoonlijk welkom geheten wordt. Nadat u en uw kind rustig afscheid van elkaar hebben genomen bieden wij de mogelijkheid om samen met uw kindje te zwaaien. Daarbij vertellen wij dat papa of mama hem/haar later weer op komt halen en dat we er samen een fijne ochtend/middag van gaan maken.De behoefte om te zwaaien verschilt per kind en per moment, daarom stemmen wij voortdurend af op uw kind.Wanneer iemand anders uw kind op komt halen informeren wij hem/haar hierover zodat het kind weet waar hij aan toe is.Sommige kinderen gaan direct hun eigen gang en zoeken zelf al wat uit om mee te spelen. Andere kinderen vinden het prettig om eerst rustig op te starten. De pedagogisch medewerker neemt uw kind bij de hand en lezen dan bijvoorbeeld samen met uw kind een boekje, maken een puzzel of gewoon gezellig knuffelen. Dit gebeurd soms individueel en soms in groepsverband. wanneer er al meer kinderen aanwezig zijn en zij dezelfde behoefte hebben zal de pedagogisch medewerker hier op af te stemmen door bijvoorbeeld gezamenlijk een boek te lezen of een spelletje te doen. De pedagogisch medewerker zal op zo'n manier in de groepsruimte settelen, zodat zij voor ieder kind beschikbaar is. in de meeste situaties doet zij dit al zittend op grond.

Ontwikkeling van het kind

Emotionele veiligheid Bij Kindercentrum Mamaloe werken wij met vaste pedagogische medewerkers op de groep en in een speelomgeving waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Want hoewel elk kind uniek is, is dit de basisbehoefte van een ieder. In de eerste jaren maakt een kind een enorme mentale groei door: van afhankelijke zuigeling tot kleuter die zichzelf aankleed, verhalen vertelt en met andere kinderen speelt. Een kind dat zich emotioneel veilig voelt, ontwikkeld zich ook beter. De ontwikkeling van kinderen verloopt niet bij elk kind op dezelfde wijze. Dit maakt elk kind uniek en vraagt daarom om een persoonlijke en individuele aandacht voor een ieder.

Visie

Ruimte voor het individu Een kind is ongetwijfeld het kostbaarste bezit van elke ouder. Een uniek individu, met unieke talenten en kwaliteiten en met een unieke eigen wil. Vanaf de geboorte maakt een kind contact en lokt het reacties uit. Door factoren als aanleg, temperament en omgeving ontwikkeld het een eigen identiteit. Bij Kindercentrum Mamaloe geven wij de kinderen de ruimte om zich optimaal te ontwikkelen en te ontplooien. Veiligheid en vertrouwen vormen voor ons een fundament. We vinden dat elk kind een positieve benadering verdient. Omdat die bijdraagt aan een positieve basishouding, een positief zelfbeeld en een stevig zelfvertrouwen.


Roze groep

Peuter groep
Naast de Rode groep waar wij kinderen opvangen van 0 tot 4 jaar hebben wij elke donderdag een "voorschoolse educatie en knutselactiviteiten" groep.
Wilt u meer weten over deze groep?

Onze unieke peuterochtendgroep

Op deze groep maken wij dankbaar gebruik van de talenten en passie van de pedagogisch medewerker. Om zodoende een kwalitatief en fantastisch programma op te zetten voor al onze kinderen, zodat wij gevarieerde activiteiten aan kunnen bieden ter stimulering van hun ontwikkelingsgebieden. Ons team is niet alleen liefdevol en gepassioneerd in het verzorgen van alle kinderen maar ook zeer gedreven en gekwalificeerd om kinderen en ouders/verzorgers te ondersteunen tijdens alle ontwikkelingsfase. Dit doen wij met plezier en geduld

Openingstijden Peuterochtend

De peuterochtend is van maandag tot en met vrijdag. Om de rust zoveel mogelijk te waarborgen hanteren wij vaste breng en haaltijden. Brengtijd tussen 08.30 uur en 08.45 uur Haaltijd tussen 11.30 uur en 11.45 uur

Voordelen van de peuterochtend opvang

Onze peuter ochtend opvang is uniek omdat deze is afgestemd op de tijden van school. Dat betekent dat de peuteropvang tijdens schoolvakanties gesloten is. Bij de peuterochtend opvang wordt er thematisch gewerkt en volgens dezelfde huisregels als bij de overige groepen binnen Mamaloe. Je kind wordt opgevangen in een kinderopvang waardoor er een mogelijkheid is tot het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Wist u dat ... de belastingdienst een groot deel van uw opvangkosten vergoedt