Welkom op onze site!!

Kinderen wat zijn ze toch prachtig en hoe mooi is het dat je ze een stapje mag helpen in hun ontwikkeling? Dat is wat wij iedere dag doen. Met heel veel enthousiasme. En nog meer plezier.

 

Veiligheid, warmte en knusheid: dat vinden we belangrijk. Onze groepen bestaan uit maximaal 13 kinderen ( van 0 tot 4 jaar oud) en elke groep wordt begeleid door 2 vaste leidsters. Zoals het klokje thuis tikt, zo tikt het ook bij Kindercentrum Mamaloe…….. dat is het idee.

Vaders en moeders kennen we persoonlijk. Want ook dat vinden we belangrijk: betrokkenheid van beide kanten. We communiceren niet alleen via schriftjes en ouderavonden, maar juist dagelijks, bij het brengen en halen geven wij een warme overdracht.

Veilig en geborgen

Bij Mamaloe voelen de kinderen zich thuis.
Liefde, respect en geborgenheid vormen de basis voor zelfvertrouwen en -ontplooiing. Elk kind verdiend een warm nest, ook al is het niet thuis is.
Wilt u meer weten?

Nadat na binnenkomst afscheid is genomen van papa of mama, helpen we de kinderen individueel op gang met hun dag. Aan tafel bijvoorbeeld, met puzzelen, kleuren of boekjes kijken…..of knuffelen, poppen of het kinderkeukentje.

Om 9 uur begint het dagprogramma en gaan we samen aan tafel. We zingen liedjes of  luisteren naar een verhaal en eten samen daarna fruit. We stimuleren de actieve inbreng van elk individueel kind, zodat het niet alleen zichzelf leert kennen, maar ook zijn plekje in de groep.

Ook lichamelijk verzorging vinden we erg belangrijk. We geven positieve aandacht bij het verschonen en aan- en uitkleden en helpen bij de zindelijkheidstraining. En ook handjes wassen, haartjes kammen, snotneusjes afvegen en voeten vegen horen daarbij.

Speelomgeving

De positieve impuls
Via spel, samen spelen, fantasie en expressie ontwikkelen kinderen hun eigen identiteit en leren zij hun grenzen (in positieve zin) te verleggen.
Wilt u meer weten?

Bij kindercentrum Mamaloe hanteren wij het principe van de positieve impuls: kinderen worden gestimuleerd om vanuit eigen kracht en fantasie hindernissen te overbruggen. Hun speelruimte is dan ook zo ingericht, dat zij zowel individueel als in groepsverband een zo veelzijdig mogelijk speelervaring op kunnen doen.

Interactie

We stimuleren het samenspel-, dreumes- of peutertijd: elke fase vraagt specifieke kennis en vaardigheden. Want in verschillende belevingswerelden spelen kinderen op verschillende manieren. Waar baby’s vooral signalen zenden (ze huilen, lachen, kraaien, en bewegen), spelen dreumesen al naast elkaar. Peuters zijn alweer bedrevener in het aangaan van interactie. Het bevorderen van samenspel vinden wij een belangrijke taak. Zo leert een kind leren dat samen vaak leuker is dan alleen, maar ook dat het soms rekening moet houden met anderen.

Vrij en ongedwongen 

Elk moment een leermoment. Kinderen zijn nieuwsgierig en proberen graag dingen uit. Wij stimuleren het kind voortdurend en vooral die activiteiten, waarin het kind interesse toont. In spel en activiteiten ontdekken kinderen hun mogelijkheden en grenzen. Ze experimenteren en oefenen nieuwe dingen. Bij ons staat de dag er al bol van: knutselen, samen boekje lezen, spelletjes doen, met auto’s, blokken of poppen spelen en natuurlijk verkleden. Ook gewone dingen zoals het dekken van de tafel en boodschappen doen, vormen prima leermomenten. ‘lekker gek doen’ is ook leerzaam. Regelmatig maken wij een bijzonder uitsapje: naar de kinderboerderij of park lopend of met de bakfiets om lekker te kunnen spelen en leren tegelijk.

Wist u dat ... mamaloe.nl voldoet aan de AVG